Praca nad stroną www

Regulamin

Termin realizacji

 1. Termin realizacji zamówień jest ustalany indywidualnie z każdym klientem. Z uwagi na złożoność niektórych projektów istnieje możliwość podzielenia ich na etapy.
 2. Istnieje możliwość podpisania przez obie strony stosownej umowy, gwarantującej dotrzymanie wyznaczonych terminów.
 3. Podawany termin realizacji zamówienia ma charakter poglądowy. Zależny jest od terminu dostarczenia wszystkich materiałów i informacji przez Zamawiającego niezbędnych do przygotowania dzieła. W przypadku projektów, gdzie przygotowana została specyfikacja projektu, termin liczony jest od daty akceptacji specyfikacji przez Zamawiającego. Termin realizacji zamówienia zależy również od szybkości komunikacji między firmą E-Lime a, Zamawiającym.

Regulamin witryn handlowych

 • Termin realizacji zamówienia – do 21 dni roboczych od momentu ustalenia szczegółów.
 • Uzyskanie kolorów nadruku w skali Pantone jest możliwe wyłącznie na białym podłożu, na innym tle kolory będą zbliżone.
 • Projekt nadruku prosimy dostarczać w programie CorelDraw. Wszelkie napisy powinny być zamienione na krzywe.
 • Podane ceny nie uwzględniają podatku VAT, jest on jednak wyspecyfikowany na fakturze.
 • Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia pobieramy zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia. Pozostałą część należności klient obowiązany jest uiścić w dniu odbioru towaru.
 • Nasi stali klienci otrzymują termin płatności ustalany indywidualnie.
 • Zakupiony towar wysyłamy firmą kurierską lub pocztą.
 • Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży do chwili całkowitej zapłaty za towar.
 • Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez nas artykułów do celów promocyjnych naszej firmy.
 • Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do wszystkich przekazanych materiałów niezbędnych do wykonania powierzonego zlecenia.
 • Zaprezentowane na zdjęciach logo i znaki graficzne są własnością poszczególnych firm i mają jedynie pokazać część zrealizowanych przez nas projektów.
 • Różnica w ilości toreb zamawianych i dostarczanych do klienta może wynosić 5%.
 • Koszty transportu do siedziby Kupującego (dostawy w dni robocze bez usługi terminowej) lub innego, wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia na terenie Polski, ponosi firma E-Lime, z wyjątkiem sytuacji określonej w następnym punkcie.
 • Koszty transportu ponosi Zamawiający przy wartości zamówienia nie przekraczającej 5000 pln netto.

Płatności

 1. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia pobieramy zaliczkę w wysokości 30% wartości zamówienia. Pozostałą część należności klient obowiązany jest uiścić w terminie podanym na fakturze końcowej.
 2. Koszt utrzymania serwisu, uaktualniania i wprowadzania zmian po sfinalizowaniu projektu ustalany jest oddzielnie z każdym klientem.
 3. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Opłacenie całej wartości usługi przez Zamawiającego oznacza, iż Zamawiający zaakceptował projekt i nie wnosi żadnych uwag. Zmiany po akceptacji dzieła płatne są dodatkowo.
 5. Do momentu uregulowania całości należności finansowej za stronę www jest ona własnością firmy E-Lime.
 6. Firma E-Lime w trakcie realizacji projektu może żądać od Zamawiającego zapłaty proporcjonalnej do etapu wykonanych prac.
 7. Umieszczanie grafik (zdjęć, obrazków) na stronie w ilości nie większej niż 20 jest darmowe. Powyżej tej ilości wstawienie każdej grafiki to koszt 4zł + VAT.

Rejestracja stron internetowych

W zasadzie jest to nowe zagadnienie w prawie. Taki obowiązek nie wynika wprost z żadnego obowiązującego przepisu. Jednakże cała sprawa i kontrowersje związane z rejestracją stron internetowych w sądzie powstały na skutek postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. syg. IV KK 174/07, publ. LEX nr 287505, Prok.i Pr. 2008/2.

Zgodnie z art. 20. ust. 1 Prawa prasowego wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie wojewódzkim (obecnie okręgowym) właściwym miejscowo dla siedziby wydawcy.

Wniosek o rejestrację powinien zawierać:

 1. tytuł dziennika lub czasopisma oraz siedzibę i dokładny adres redakcji,
 2. dane osobowe redaktora naczelnego,
 3. określenie wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres,
 4. częstotliwość ukazywania się dziennika lub czasopisma.

W myśl art. 20 ust. 4 ustawy wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia.

Ustawa Prawo autorskie nie informuje jakoby był stworzony do tego konkretny formularz, zatem wystarczy we wniosku wstawić: „Wniosek o rejestrację strony internetowej” i podać wszystkie dane o których mowa powyżej.

Przykład wniosku, jaki należy złożyć należy pobrać z działu pliki lub korzystając z poniższych odnośników. Opłata za taki wniosek wynosi 40 złotych. (stan na 18-03-2008r.)

Ważne odnośniki:

Inne postanowienia

 1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez firmę E-Lime stron/portali/bannerów do celów promocyjnych firmy E-Lime.
 2. Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami autorskimi do wszystkich przekazanych materiałów niezbędnych do wykonania powierzonego zlecenia.
 3. Zaprezentowane na zdjęciach logo i znaki graficzne są własnością poszczególnych firm i mają jedynie pokazać część zrealizowanych przez nas projektów.
 4. Zastrzegamy sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży do chwili całkowitej zapłaty za towar.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do umieszczenia linku do własnej strony www na wykonanej dla podmiotu witrynie.
 6. W przypadku projektów, gdzie przygotowana jest specyfikacja (sklepy, portale, katalogi produktów CMS i inne projekty wymagające złożonych skryptów):
  • Zamawiający otrzymuje specyfikację projektu przygotowaną przez firmę E-Lime do wglądu celem akceptacji,
  • Zamawiający ma możliwość przesłania własnych uwag do przedstawionej specyfikacji,
  • po akceptacji specyfikacji przez Zamawiającego inne rozwiązania nie opisane w specyfikacji są dodatkowo płatne.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do przesłania wszystkich materiałów merytorycznych niezbędnych do wdrożenia projektu takich jak: teksty, logo, zdjęcia produktów. W przypadku wersji językowych Zamawiający jest zobowiązany do przesłania tłumaczenia.
 8. Zdjęcia do projektu firma E-Lime zamawia we własnym zakresie z płatnych banków zdjęć. Koszty zdjęć naliczane są dodatkowo do kosztów usługi. Zamawiający ma prawo przesłania własnych zdjęć i zrezygnować z płatnych. Musi o tym poinformować firmę E-Lime przed przystąpienie do prac nad zleceniem.
 9. Instalacja serwisu dokonywana jest na zalecanych serwerach przez firmę E-Lime. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie projektu zainstalowanego na niezalecanym serwerze.
 10. Komunikacja i ustalenia drogą e-mail między Zamawiającym, a firmą E-Lime są wiążącą formą współpracy.
 11. Pozycjonowanie w wyszukiwarkach nie jest przedmiotem umowy wykonania serwisu internetowego. Usługa pozycjonowania płatna jest dodatkowo.

Zamów stronę www, odbierz 400 zł!

Zamów wykonanie strony www wraz z usługą pozycjonowania.

Otrzymasz rabat, dzięki któremu zaoszczędzisz nawet 400 zł!

Jesteśmy z Wami już ponad 15 lat! Dziękujemy za zaufanie!

Co powinienem wiedzieć o Internecie i Waszych usługach?

Czy pozycjonować swoją stronę?

Ponad 90% ruchu w sieci generują wyszukiwarki. Około 87% internautów korzysta z wyszukiwarek każdego dnia. Większa odwiedzalność szybko przełoży się na większe zyski.

Czym jest pozycjonowanie?

Pozycjonowanie to ogół działań zmierzających do osiągnięcia jak najwyższych pozycji Twojej strony w wyszukiwarce Google.

Czym jest SEO?

Search Engine Optimization to szereg działań dzięki którym Twoja strona lub sklep internetowy osiągnie wysokie pozycje w bezpłatnych wynikach wyszukiwania.

Dlaczego potrzebuję dobrej strony!

Solidna strona to dziś konieczność. Jej wykonanie wymaga ścisłej współpracy między klientem a projektantem, aby uwzględnić wszystkie aspekty działalności.

Ile kosztuje dobra strona?

Na wycenę każdej realizacji składa się szereg czynników wynikających głównie z potrzeb Klienta. Przedstaw nam swoje potrzeby, przygotujemy wycenę.

Jak długo trwa przygotowanie strony?

Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji otrzymasz wraz z wyceną. Zazwyczaj jest to około 30 dni od chwili dostarczenia materiałów.

Współpracujemy z najlepszymi!

Copyright © 2007-2023 E-LIME

tel. (+48) 506-901-961
tel. (+48) 506-501-089